شرایط دریافت نمایندگی محصولات استاد فرش

- عضویت در سایت فروشگاه استاد فرش و خرید یکی از محصولات تولیدی شرکت تا سقف دو میلیون ریال
- بعد از عضویت در سایت می توانید درخواست نمایندگی خود را از طریق فرم تماس با ما یا تماس تلفنی به شرکت اعلام کنید تا فرم نمایندگی و شرایط آن به آدرس پستی شما فرستاده شود

با دریافت نمایندگی از شرکت استاد فرش از خدمات و تخفیفات بیشتری برخوردار خواهید بود. بعضی از خدمات در فرم قرارداد موجود می باشد. برای کسب توضیحات بیشتر با شرکت تماس بگیرید.