شماره حسابها:

بانک ملی شعبه جمهوری تهران به نام پیام گواهی
شماره حساب: ۰۲۰۰۲۴۰۰۰۴۰۰۳
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۲۲۶۴۷۵۱۵


 توضیح:

* در صورتیکه به صورت آنلاین پرداخت خود را انجام داده اید نیازی به هیچگونه تماسی وجود ندارد و مراحل سفارش به صورت ایمیل و پیامک به شما اعلام می شود ولی اگر مبلغ را به حساب شرکت واریز کرده اید لازم است بعد از واریز مبلغ، با شرکت تماس گرفته و مبلغ و خدمات در خواستی را اعلام فرمایید تا سفارش شما نهایی شود.