هر فصل شرکت استاد فرش با همکاری شرکتهای فروش فرش و نمایشگاهی تعدادی از نخ و نقشه های شرکت را که اکثرا از دسته پیشنهاد ویژه می باشد انتخاب کرده و جهت حمایت از بافنده هنرمند و چرخه اقتصادی محصول آنها را به عنوان لیست دارای تضمین خرید ارایه می دهد.

 جهت هرچه شفاف تر شدن این امر قراردادی تنظیم شده است که با خرید هر محصول دارای تضمین خرید برای شما فرستاده می شود.

قیمت خرید هر فرش دو برابر قیمت نخ و نقشه بعلاوه قیمت نخ چله و پود مصرفی محاسبه میشود

زمان قابل قبول بافت فرش بازای هر مقاط 5 روز  میباشد.

کارهای دارای تضمین خرید:

2025 ان یکاد آیات
2109 عصر عاشورا
2118 کلبه و رودخانه
2172 نور علی نور
2183 گلهای رویایی
2189 جنگل و رودخانه
2191 ایستاده با اسب
2247 گردش در قصر
2252 شیر خدا
2320 گل و مرغ
2335 پاسور باز متوسط
2698 دهکده کوچک