اطلاعات

محصولات بازدید شده

محصولات جدید

  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5092ابعاد: 91* 137 در رجشمار 46ابعاد به گره: 600* 900تعداد رنگ:...

    400,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5093ابعاد: 91* 137 در رجشمار 46ابعاد به گره: 600* 900تعداد رنگ:...

    450,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5094ابعاد: 85* 132 در رجشمار 46ابعاد به گره: 560* 868تعداد رنگ:...

    450,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5095ابعاد: 110* 152 در رجشمار 46ابعاد به گره: 720* 1000تعداد رنگ:...

    450,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5096ابعاد: 97* 167 در رجشمار 46ابعاد به گره: 640* 1100تعداد رنگ:...

    450,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5097ابعاد: 81* 124 در رجشمار 46ابعاد به گره: 532* 814تعداد رنگ:...

    450,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5098ابعاد: 43* 103 در رجشمار 46ابعاد به گره: 280* 680تعداد رنگ:...

    400,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5099ابعاد: 64* 107 در رجشمار 46ابعاد به گره: 420* 700تعداد رنگ:...

    350,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5100ابعاد: 48* 116 در رجشمار 46ابعاد به گره: 315* 765تعداد رنگ:...

    400,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5101ابعاد: 53* 104 در رجشمار 46ابعاد به گره: 347* 685تعداد رنگ:...

    400,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5102ابعاد: 43* 61 در رجشمار 46ابعاد به گره: 280* 400تعداد رنگ:...

    350,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5103ابعاد: 59* 87 در رجشمار 46ابعاد به گره: 388* 570تعداد رنگ:...

    300,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5104ابعاد: 55* 85 در رجشمار 46ابعاد به گره: 360* 560تعداد رنگ:...

    350,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5105ابعاد: 53* 76 در رجشمار 46ابعاد به گره: 350* 497تعداد رنگ:...

    400,000 ریال
  • فایل سنتی
    فایل سنتی

    کد: 5106ابعاد: 43* 43 در رجشمار 46ابعاد به گره: 281* 280تعداد رنگ:...

    300,000 ریال
  • فایل کوچه باغ بهاری
    فایل کوچه باغ بهاری

    کد: 5107ابعاد: 91* 68 در رجشمار 46ابعاد به گره: 600* 450تعداد رنگ:...

    250,000 ریال
فایل آخر پاییز نمایش بزرگتر

فایل آخر پاییز

محصول جدید

کد: 2383
ابعاد: 76* 56 در رجشمار 46
ابعاد به گره: 500* 370
تعداد رنگ: 72
تعداد مقاط: 15

جزییات بیشتر

570,000 ریال

  • فایل اصلی
  • فایل همراه نقشه و گزارش رنگها
  • سفارش نخ و نقشه آماده بافت
  • نخ و نقشه با چاپ نقشه کاغذی

اطلاعات بیشتر

نمونه رنگها:

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . .

قسمتی از طرح اصلی:

part2383.bmp

برای توضیحات بیشتر این محصول و شرایط خرید اینجا کلیک کنید