قرقره پود نازک نمایش بزرگتر

قرقره پود نازک

1029

محصول جدید

با خرید این محصول دوک بزرگ  پود نازک  که برای رجشمار 40 تا 60 مناسب می باشد برای شما فرستاده می شود در صورتیکه مشخصات دیگری از ایم محصول را نیاز دارید با شرکت تماس بگیرید تا در صورت امکات برای شما تهیه شود.

در صورتیکه امکان خرید این محصول وجود ندارد می توانید دوک بزرگ پود نازک را خرید کنید .

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

برای توضیحات بیشتر و موارد استفاده آن و پرسش و پاسخ در این مورد به قسمت مرتبط در سایت استاد فرش مراجعه کنید