نقشه خوان نسل دوم نمایش بزرگتر

نقشه خوان نسل دوم

1010

محصول جدید

نقشه خوان صوتی استاد فرش قدیمیتر که دارای 4 کلید می باشد و برای ریختن نقشه باید از کابل رابط مخصوص استفاده کنید.این دستگاه نسل قدیمیتر نقشه خوان می باشد که تولید آن متوقف شده است .ما به شما دستگاه نقشه خوان نسل سوم را پیشنهاد می کنیم که دارای 16 کلید و حافظه جانبی و امکانات بسیار زیادی برای راحتی بافنده و طراح می باشد.