رابط کامپیوتر نمایش بزرگتر

رابط کامپیوتر

1009

محصول جدید

در دستگاههای نقسه خوان صوتی استاد فرش نسل دوم برای ریختن نقشه جدید می باید از این کابل استفاده کرددر دستگاههای نسل سوم استاد فرش به جای آن می توانید از رم ریدر استفاده کنید .

550,000 ریال